WiFi amb Social Login; fidelitzar clients amb serveis gratuïts

Oferir WiFi amb Social Login és una manera molt eficient i fiable de fidelitzar clients amb serveis gratuïts.

És molt freqüent que els usuaris demanin accés al WiFi en bars, restaurants, i en general establiments on passen estones més o menys llargues.

En aquesta situació, la majoria d’establiments es limiten a donar la contrasenya del WiFi.

Pantalla per connectar al Wifi amb Social Login

D’altra banda, algunes marques que poden quantificar els beneficis de la comunicació directa amb el seu públic (Burger King, Viena, Mc Donalds, Diesa, així com Inditex o Decathlon, entre moltes altres). A l’hora de permetre utilitzar el WiFi, ho fan en condicions molt diferents del que és habitual. Perquè són conscients que els val molt la pena.

Accés al Wifi amb Social Login

Si ens hi fixem, el WiFi de cadenes de restauració de certa dimensió, pràcticament mai està obert. I encara és més estrany que en aquests establiments donin la contrasenya a qui la demana.

Podrien fer-ho, però els resulta molt més interessant que la connexió al WiFi es realitzi mitjançant un software de Social Login, perquè així per un cantó creen una base de dades d’usuaris. I per l’altre al client li resulta més còmode, perquè no ha de demanar contrasenyes, permís, ni esperar a que l’atenguin.

Però tornant a l’establiment, gràcies a que aquests contactes es van afegint a la base de dades, més endavant es podrà comunicar amb tots els usuaris del WiFi, i fer-los arribar qualsevol informació o promoció que els pugui interessar.

Email Login al Wifi

Aquesta és una oportunitat que no es pot deixar passar.

En tenir un mitjà per contactar es pot mantenir informat l’usuari habitual, i evitar que es distanciï. Però és especialment rellevant tenir en compte que aquest mecanisme també fa possiblecomunicar amb usuaris esporàdics. Quede la mateixa manera podran ser temptats a tornar, i ser fidelitzats amb les promocionsde l’establiment.

El quid de la qüestió és que…

És tan important, que un client torni, com aconseguir-ne un de nou (però molt més fàcil).

Wifi amb Social Login

Donar WiFi amb Social Login és una opció molt pràctica per obtenir contactes de qualitat. A banda que és molt més senzill preparar un missatge interessant per als destinataris de les promocions, perquè ja conèixen l’establiment. I per aquest mateix motiu augmentarà exponencialment el retorn de la inversió en promoció.

Trobareu més informació a https://tenimwifi.com.