Allotjament web SEO

Els serveis d’allotjament web SEO que oferim a ServeisTIC, inclouen característiques poc freqüents, que ens permeten oferir una qualitat, i unes garanties superiors al que és habitual.

Entre les característiques del servei de hosting de ServeisTIC hi destaquen:

 • Panell de control Plesk.
 • Emmagatzematge SSD, augmentant notablement la velocitat de consulta de continguts i pàgines web.
 • Còpies de seguretat diàries i mensuals. En cas de desastre, només cal avisar-nos, i podrem recuperar la informació, ja sigui de qualsevol dels darrers 3 mesos, o de qualsevol dia de la darrera setmana.
 • Per evitar que es produeixin pèrdues d’informació, a més es fa una segona còpia diària i mensual en un indret geogràficament distant de la primera còpia de seguretat.
 • Mitigació d’atacs DDoS. Desviant el trànsit atacant, i facilitant que les consultes lícites a la pàgina web siguin ateses sense inconvenients.
 • Seguiment diari de correus retinguts al servidor. En detectar correus retinguts s’envien els avisos corresponents als emissors, indicant-los quins missatges no s’han pogut entregar, els motius pels que no ha estat possible, i la solució recomanada.
 • Monitorització del consum de recursos dels servidors, tant de disc dur com de CPU, i altres serveis de l’equip. D’aquesta manera ens avancem a possibles fallades, millorant l’uptime dels servidors, i la qualitat del servei.
 • Incorporació d’elements per adaptar els espais als requeriments SEO de Google, millorant els paràmetres referents a les característiques del servidor per al PageSpeed (eina de Google per valorar la qualitat de les pàgines web).
 • Incorporació d’antivirus ClamAv actualitzat regularment.
 • Filtre antispam SpamAssassin amb regles personalitzades.
 • Filtrat de correus amb regles SPF, DKIM, DMARC per verificar l’autenticitat dels remitents.
 • Les tasques de manteniment i actualitzacions rutinàries es duen a terme durant la nit, i en cas que siguin crítiques, a més, es fan durant el cap de setmana, seguint en tot cas els protocols establerts per evitar qualsevol pèrdua d’informació, i reduir els talls de servei als mínims possibles.
 • Prèviament a qualsevol intervenció rellevant, s’envia un avís als clients que se’n puguin veure afectats, i en acabar les tasques se n’envia un altre.

En serveis de hosting oferim dues possibilitats:

a) Allotjament de dominis:

Diversos plans d’allotjament totalment administrats, així com plans d’allotjament personalitzat que varien en funció dels recursos, i l’atenció que s’hagi de dispensar a cadascun d’ells.

b) Servidors virtuals privats administrats:

Servidors VPS adequats a les necessitats del client, tant en prestacions com en programari, als que únicament hi té accés el client, i el personal autoritzat per ell.

Registre de dominis
Registre de dominis
Hosting web SEO a mida
Hosting web a mida
Hosting web seo assistit
Hosting web assistit
VPS per allotjament web SEO
Servidors VPS administrats
× + info ?