Newsletter

En aquest espai els usuaris de ServeisTic es poden subscriure a les newsletters.

Les newsletters de ServeisTic, consisteixen en les novetats del moment (en cas que n’hi hagi de destacades), recomanacions de seguretat, alertes de virus o campanyes de software maliciós, i, si s’escau modificacions de normativa, o bé incidències a tenir en compte per al manteniment de pàgines web.

[newsletter]

× + info ?