Posicionament web

Campanyes de posicionament web a cercadors, més visites a la pàgina web

El posicionament web és la principal raó de ser del SEO.

Les campanyes de posicionament web consisteixen en aconseguir enllaços de qualitat, pels termes que donaran més visites de qualitat a la pàgina web. Aquests enllaços faran que la pàgina aconsegueixi una millor valoració pels conceptes utilitzats, i en conseqüència, apareixerà en millors posicions a les cerques, principalment, pels termes que s’escriguin a l’enllaç.

La base sembla simple, però cal tenir en compte que no n’és tant. En haver-hi hagut un abús important d’aquestes estratègies, tot i continuar sent necessari, aconseguir enllaços actualment necessita complementar-se amb altres tasques, com són la promoció social, que a la pàgina hi hagi els continguts necessaris per aparèixer en cerques rellevants, i que aquests continguts generin interès en els usuaris que accedeixin a la pàgina web.

A ServeisTIC, les campanyes de posicionament es prolonguen durant un període de 6 mesos, i inclouen tasques complementàries per maximitzar-ne l’aprofitament, si vol ampliar la informació, només cal que contacti amb nosaltres.

Registre de dominis
Registre de dominis
Hosting web SEO a mida
Hosting web a mida
Hosting web seo assistit
Hosting web assistit
VPS per allotjament web SEO
Servidors VPS administrats
× + info ?