Avaluació de les característiques SEO per posicionament a Google, i de seguretat contra virus i atacs informàtics

Si té interès en saber com pot ajudar la seva pàgina web a aconseguir més visites de possibles clients, només ha de completar aquest formulari d’anàlisi gratuïta de pàgines web, i rebrà una avaluació detallada dels aspectes SEO (accessibilitat, continguts, velocitat, enllaços, optimització d’imatges…), de Seguretat, i altres que si es corregeixen en milloraran el rendiment i la seguretat.

Juntament amb l’anàlisi gratuïta rebrà recomanacions per millorar els punts febles, per tal que si ho considera oportú les pugui aplicar.

Cal aclarir que no es tracta d’anàlisis automàtiques, i a més requereixen força dedicació. Per tant només es realitzen gratuïtament per empreses que les sol·licitin per les pròpies pàgines web, i, en qualsevol cas, l’enviament del formulari no implica l’obligació per part de ServeisTic de realitzar les anàlisis gratuïtes de pàgines web sol·licitades.

  Registre de dominis
  Registre de dominis
  Hosting web SEO a mida
  Hosting web a mida
  Hosting web seo assistit
  Hosting web assistit
  VPS per allotjament web SEO
  Servidors VPS administrats
  WordPress and WHMCS integration by i-Plugins
  × Consultar