Serveis SEO i SEM

Serveis SEO i SEM; Revisió de pàgines web per identificar-ne les mancances SEO i millorar-ne l’efectivitat, i màrqueting a cercadors.

Entre els que aporten més valor a les pàgines web de les empreses, hi destaquen els relacionats amb els serveis SEO i SEM (Search Engine Optimization / Search Engine Marketing).

Com a SEO s’entenen totes aquelles accions que tenen com a objectiu millorar la visibilitat d’una pàgina web als cercadors.

És a dir; tot el que fem per tal que una pàgina aparegui en posicions més destacades. Però és igualment important en aquest aspecte, fer que els possibles usuaris també la trobin mitjançant un major nombre de cerques d’interès, i especialment per cerques més concretes.

Els aspectes que influeixen en el rendiment d’una pàgina web es poden diferenciar en 4 grans blocs:

 • a) Els relacionats amb el servidor:
  Compressió de fitxers, velocitat d’entrega de la informació…

 • b) Els relacionats amb la programació:
  Consultes optimitzada, codi net, estructura de les pantalles…

 • c) Els relacionats amb els continguts
  Redacció, paraules clau, metainformació, estructura de la pàgina…

 • d) Els factors externs a la pàgina web:
  Enllaços externs, que refereixen la pàgina des d’altres llocs, transmetent-li rellevància per termes concrets.


Registre de dominis
Registre de dominis
Hosting web SEO a mida
Hosting web a mida
Hosting web seo assistit
Hosting web assistit
VPS per allotjament web SEO
Servidors VPS administrats
× + info ?