Redacció per millorar el posicionament SEO

Administració de continguts d’una pàgina web per millorar el posicionament SEO

Aquest és el text introductori d’un petit manual de 7 pàgines que té com a finalitat ajudar a redactar textos que serveixin per millorar el posicionament SEO de les pàgines. Si us sembla interessant, subscrivint-vos a la newsletter de ServeisTic, rebreu el document sencer en PDF a l’adreça de correu que ens indiqueu.

Millorar el posicionament SEO
Optimització orgànica per millorar el posicionament SEO de pàgines web

Els continguts d’una pàgina web són indispensables, no només per millorar el posicionament SEO, ho són per aparèixer als resultats de cerca de Google, i als de qualsevol cercador. I com a tals marquen la diferència entre les pàgines que arriben al seu públic, i les que no ho aconsegueixen.

Tot i això, abans de pensar en la qualitat i utilitat del missatge, cal que el missatge es pugui indexar i ser trobat als cercadors. I perquè això passi, la pàgina ha de permetre que els cercadors puguin llegir, interpretar, i finalment indexar-ne els continguts.

Es pot comprovar que una pàgina és accessible als cercadors utilitzant un simulador d’aranya, com el de SEO Browser (https://www.seo-browser.com/), el de Small SEO Tools (https://smallseotools.com/es/spider-simulator/), o qualsevol altre.

Quan s’indica al simulador que rastregi una pantalla d’una pàgina, n’ha de poder retornar els textos que hi ha, indicant a més a quin espai corresponen. Si no és així, el més probable és que els cercadors no puguin llegir ni interpretar els continguts de la pàgina. I per tant, tan se valdrà el que hi posi, perquè com que els cercadors no ho podran incloure als seus resultats, qualsevol esforç per millorar el posicionament SEO serà una pèrdua de temps. Per contra, si el simulador retorna els textos de la pantalla, desenvolupar uns textos apropiats a les necessitats dels cercadors hauria de donar resultats.

La primera recomanació és escriure els textos en un programa de tractament de textos (Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice Writter… o un bloc de notes, tan se val), quan els continguts estiguin acabats es podran copiar a la pàgina. D’aquesta manera serà molt més fàcil centrar les paraules clau per pantalles evitant la canibalització de keywords, i, si se n’han de fer, facilitarà molt l’elaboració de les traduccions que permetran millorar el posicionament SEO en tots els idiomes de la pàgina web.

    × + info ?