Correu POP3 o IMAP? Quina configuració és millor?

POP3 o IMAP? Quan és millor configurar el correu com a POP3 i quan com a IMAP?

És millor configurar el correu POP3 o IMAP?

Si volem el correu POP3 o IMAP, és una d’aquelles preguntes que d’entrada s’agraeix que no ens facin.

I quan l’informàtic insisteix en que és important, i que ha de definir la manera d’utilitzar el correu, ens adonem que no hi ha escapatòria. I que cal entrar a fons en l’assumpte, perquè es tracta d’una decisió força important. Que des d’aquell moment afectarà la nostra manera de treballar.

Serveis TIC, Correu POP3 o IMAP?

La gran diferència per l’usuari entre correu POP3 o IMAP

Per decidir si ens interessa més el correu POP3 o IMAP, necessitem saber com funcionen les bústies de correu amb cadascuna de les configuracions:

Per l’usuari final, la diferència més destacada entre bústies de correu POP3 o IMAP, és que la configuració de bústies IMAP, permet consultar els missatges que s’han enviat des d’aquella adreça, encara que s’hagin enviat utilitzant un altre dispositiu que també la té configurada (i també des del webmail).

Per contra, a les bústies configurades com a POP3, els usuaris poden veure tots els correus rebuts (fins aquí com en bústies IMAP). Però només es podran consultar els missatges que s’hagin enviat des del dispositiu que s’estigui utilitzant en aquell moment.

Aquest detall pot semblar mínim, però no ho és. Perquè per la utilització, i també pel manteniment dels serveis, implica grans diferències entre POP3 i IMAP. I cal avaluar-les en el seu conjunt per trobar l’opció més adequada a les necessitats de cada cas.

Avantatges d’escollir IMAP o POP3

Avantatges del correu IMAP:

En la configuració IMAP, els correus rebuts i enviats es conserven al servidor. I els correus POP3 s’emmagatzemen al dispositiu de l’usuari. Aquesta característica és molt important. Perquè és la que marca la diferència per escollir entre les configuracions de correu IMAP o POP3.

Configurant una bústia com a IMAP, tant els correus enviats com els rebuts es poden consultar des de la feina, des de casa, o des de qualsevol ordinador, terminal mòbil o tauleta que tingui l’adreça configurada. D’aquesta manera, pràcticament sempre es pot consultar qualsevol missatge de correu de la bústia.

Una altra de les possibilitats que ofereix el correu IMAP, és que es pot accedir als missatges en tot moment, i des de qualsevol lloc amb accés a Internet, mitjançant el servei de webmail. Per fer-ho només cal saber l’usuari i la contrasenya de la bústia. En el correu POP3 també es pot accedir al webmail, però habitualment només hi haurà els correus que encara no s’hagin descarregat, o bé els que faci menys de x dies que s’hagin descarregat.

També és destacable que en cas de desastre (s’espatlli l’ordinador, s’extraviï el terminal, es cremi o s’inundi l’empresa…), els missatges de correu IMAP continuaran estant al servidor. I d’aquesta manera només configurant la bústia en un nou dispositiu, es recuperarà l’accés a tots els missatges. En cas de correu POP3, s’hauran de recuperar els correus d’una còpia de seguretat.

En alguns departaments, com suport tècnic, assistència al client, expedicions… diferents persones han de gestionar una mateixa bústia. La solució més simple és configurar el correu com a IMAP, que permet que totes les persones puguin veure tots els missatges rebuts i els enviats d’aquella adreça, i saber en quin estat es troba cada consulta.

Avantatges del correu POP3:

Els avantatges principals d’utilitzar bústies de correu POP3, rauen en la seguretat des del punt de vista de la confidencialitat.

En la configuració de correu POP3, si es prefereix així, els missatges s’eliminen del servidor tan bon punt s’han descarregat. Els missatges enviats, per defecte només s’emmagatzemen al servidor del destinatari, i la còpia dels missatges correu enviats només es pot trobar a la safata d’enviats del dispositiu des del que han estat enviats (si no hi ha còpies de seguretat).

La configuració de correu POP3 gairebé no ocupa espai de servidor (sempre i quan no es configuri per conservar còpies dels correus rebuts), de manera que permet estalviar diners en necessitar un pla d’allotjament de menor capacitat.

Una altra de les opcions que permet definir la configuració de correu POP3 o IMAP, i que en cas de configuracions POP3 ens pot ser un avantatge, és la custòdia de la informació. Perquè en limitar l’accés al correu en els equips de treball habituals dels empleats, s’evita que personal que no ho ha de poder fer, accedeixi al contingut de la seva bústia des de fora del seu lloc de treball.

Conclusió; És millor correu POP3 o IMAP?

Per decidir si és més convenient la configuració del correu POP3 o IMAP, caldrà plantejar-se si es prioritza l’agilitat i disponibilitat, o incrementar la seguretat en el relatiu a la confidencialitat.

Així com si es vol gastar una mica més per disposar de més espai per emmagatzemar els correus al núvol, o si es prefereix tenir un espai d’allotjament més reduït.

Indistintament de correu POP3 o IMAP, sempre cal tenir en compte que…

Tan se val si s’utilitza correu IMAP o POP3. La quantitat d’informació que es pot gestionar per cada bústia de correu no és il·limitada.

Depenent dels programes utilitzats, la potència i capacitat dels dispositius, el sistema operatiu i altres paràmetres (especialment en Windows o bé utilitzant serveis de correu com Microsoft Exchange), aquest límit variarà força, però quan s’hi arriba és per sorpresa, i sense que hi hagi hagut cap avís. Simplement desapareixen correus de les carpetes, o d’uns mesos, o passa alguna altra cosa pitjor (de vegades no es detecta fins que ha passat un temps).

Sempre és convenient generar arxius PST, i fer còpies de seguretat. Perquè si no es generen arxius PST dels continguts del correu, tard o d’hora, serà indispensable anar a les còpies de seguretat per recuperar els correus d’algun ordinador. Cosa que inevitablement farà perdre un munt d’hores, i ben segur els correus que s’hagin enviat i rebut des de la darrera còpia, que en no ser en cap còpia no es podran recuperar.

A tot això cal afegir-hi la inevitable mala estona que passaran les persones afectades, i la pèrdua econòmica causada per la pèrdua d’informació.

Evitar problemes amb les bústies de correu POP3 o IMAP:

Per evitar arribar a aquest punt, es recomana no acumular més de 4 o 5 GB de contingut en una mateixa bústia. Perquè a partir d’aquesta ocupació, ja es poden començar a produir incidències, ja sigui amb configuració de correu POP3 o IMAP.

Tot i que habitualment el servei de correu IMAP permet gestionar una major capacitat d’informació, en intervenir altres factors, com la capacitat i potència dels dispositius que hauran de consultar les adreces, el més recomanable continua sent no excedir les 4 o 5GB d’ocupació per bústia.

En arribar a una ocupació de 4 o 5 GB d’ocupació en una bústia (la quantitat de missatges que hi ha al fitxer de correus d’aquella adreça a l’ordinador), el més recomanable és generar un arxiu PST. Amb aquest arxiu es podran conservar i seguir consultant els missatges de correu antics, sense que ocupin espai de servidor ni de la bústia. Cosa que a part d’estalviar riscos, evitarà que l’ordinador s’alenteixi per estar movent tants correus.

Per tots aquests motius, indistintament de que s’opti per configurar les bústies de correu POP3 o IMAP, és indispensable generar arxius PST dels missatges de correu de totes les bústies. Ja sigui a mesura que arribin a les 4 o 5 GB, o bé periòdicament, i tenir programades còpies de seguretat diàries, o com a mínim setmanals. No tens aquest servei? Consulta els nostres serveis de Hosting

× + info ?