Instal·lació de Chrome Remote Desktop

Chrome Remote Desktop és un software d’escriptori remot que serveix per donar suport online, millorant les garanties de privadesa per a l’usuari.

Chrome Remote Desktop és un complement de Google Chrome. Serveix per connectar-se remotament a un ordinador. Ja sigui per rebre assistència, o bé per accedir-hi, i controlar-lo remotament. Des d’un altre ordinador, o bé des d’un terminal mòbil.

Per utilitzar Chrome Remote Desktop, cal que els equips tinguin Google Chrome.

La instal·lació és molt senzilla i intuïtiva. Tot i això en aquest post s’explica tecla a tecla. No només per facilitar-ne la instal·lació. També perquè en l’àmbit particular i el professional, aquesta eina pot resultar molt útil.

El procés d’instal·lació de Chrome Remote Desktop, comença clicant a la peça de puzzle que hi ha a la dreta de la barra d’adreces de Google Chrome. Es desplega un menú, en que s’ha de clicar la darrera opció «Gestionar extensions».

Chrome Remote Desktop

Llavors s’accedeix a la pantalla inicial de les extensions de Google Chrome. Allà, clicant al nom o la icona que simbolitza «Extensions», es desplega el nenú que ens permetrà accedir a la Chrome Web Store.

Chrome Remote Desktop
Chrome Remote Desktop

En aquesta nova pantalla hi destaca un cercador. Només s’hi ha d’escriure Chrome Remote Desktop. L’enllaç per la instal·lació apareixerà a la primera posició dels resultats.

Chrome Remote Desktop

En clicar-lo s’obre la pantalla des de la que es pot afegir l’extensió a Google Chrome…

Chrome Remote Desktop

… Després el Pop-up per confirmar la instal·lació.

Chrome Remote Desktop

Un cop instal·lat:

Finalment apareix la icona del complement al costat de la icona del puzzle. Per arrencar Chrome Remote Desktop, només s’ha de clicar en aquesta icona.

Chrome Remote Desktop

Tot i això, aquesta icona no sempre es mostra. Si no apareix, clicant a «la peça del puzzle», s’obrirà el desplegable amb totes les extensions instal·lades. En trobar-la i clicar-hi al damunt s’arrencarà l’extensió. Si l’usuari ho prefereix, també es pot iniciar Chrome Remote Desktop escrivint https://remotedesktop.chrome.com/support al navegador.

Chrome Remote Desktop

A la pantalla que s’obre hi veiem principalment dues opcions, que permeten connectar a un altre equip, o permetre que algú es connecti remotament a l’ordinador.

Chrome Remote Desktop

I aquí és on arriba la part més destacable per la privacitat i confidencialitat de l’usuari. Per permetre que algú altre es pugui connectar a l’ordinador, cal que generi un codi que haurà de facilitar a qui s’hagi de connectar. Un cop s’ha introduit a l’ordinador remot, l’usuari ha de confirmar que vol compartir el seu equip.

Chrome Remote Desktop

El codi té una vigència de 5 minuts. Mentre l’equip remot està connectat, cada 30 minuts demana confirmació per continuar compartint la pantalla remotament. En cas que no hi hagi confirmació s’interromp la connexió.

Chrome Remote Desktop També permet l’accés remot per treballar amb l’ordinador. Però això només és possible si als dos dispositius s’ha iniciat sessió amb el mateix usuari de gmail.

Chrome Remotre Desktop és per tant una eina que, a més de ser gratuïta, permet saber qui es connecta al nostre ordinador. Limita el temps de connexió, i alhora permet que es pugui connectar a l’ordinador remotament. Oferint més garanties de privadesa, i confidencialitat que la majoria de les opcions disponibles. Per aquests motius aquesta és la utilitat que preferim per donar atenció als nostres usuaris de hosting de pàgines web

× + info ?