Què és un NAS, i per què serveix?

Què és un NAS? Avantatges d’utilitzar un NAS a casa, o a l’empresa per treballar remotament o en local amb els mateixos arxius.

Molt a grans trets, si ens preguntem què és un NAS (Network Attached Storage) és una caixa (a partir d’un pam cúbic de mida). A l’interior de la qual s’hi poden trobar un o diversos discs durs. Principalment. Un NAS serveix per emmagatzemar informació, i còpies de seguretat dels equips de la xarxa.

Amb aquesta descripció inicial ens podem fer una idea de com pot ajudar un NAS en el dia a dia. Tant a usuaris domèstics, com a autònoms, i empreses.

Tot i això, un NAS no només destaca per la capacitat d’emmagatzematge de fitxers i documents. És igualment rellevant que es pot configurar un NAS per tal que els usuaris de la xarxa puguin accedir als arxius que hagin d’utilitzar. Si s’escau que puguin modificar-los, i que únicament tinguin accés als directoris que necessitin per la seva tasca.

Evitant d’aquesta manera duplicar informació en diversos equips. I per tant evitant el risc de no se saber quina informació és actual i quina obsoleta.

Alhora, un NAS també serveix per fer còpies de seguretat. Tant d’ordinadors com d’altres dispositius de la xarxa. I conservar-les durant el temps que es consideri oportú. A més de poder recuperar la informació que hi havia a l’equip en poca estona.

Però el potencial d’un NAS va molt més enllà. En funció de la marca i el model que s’utilitzi, només queda destacar un altre aspecte molt rellevant d’utilitzar un NAS. I és que en petites empreses en que no hi ha un ús de xarxa excessiu. Es pot utilitzar el NAS com a «núvol» (de fet també s’anomena núvol personal, o núvol privat).

I és que un NAS es pot configurar per tal que igual com ho fan des de l’oficina, els usuaris s’hi puguin connectar des d’Internet. Tenint accés als seus documents des de qualsevol lloc, itambé des del telèfon mòbil.

Tot i això, un NAS també té les seves limitacions, i és que si hi ha un gran nombre d’usuaris que hagin de gestionar informació, deixa de ser una solució òptima, i arriba el moment de plantejar-se utilitzar un servei que permeti treballar amb escriptori remot (terminal server).

Per acabar, una recomanació; cal protegir la integritat d’un NAS. Per això és molt convenient incorporar mecanismes de seguretat per garantir que les dades es conservin. Això és; (com qualsevol equip informàtic) tenir-lo connectat a un SAI per evitar les pujades de tensió, i configurar l’emmagatzematge amb algun sistema RAID que garanteixi que en cas de fallada d’un disc dur (que de tant en tant fallen), es podrà substituir, i continuar treballant sense perdre la informació.

Aquesta és una explicació bàsica de què és un NAS i per què serveix. En cas de qualsevol dubte només cal completar un formulari rebreu la resposta el més aviat possible.

× + info ?